Centrumplan Eerbeek

Bouw van circa 190 wooneenheden, Een Kulturhus, 3500 m2 commerciële ruimte, totale herinrichting van de openbare ruimte.

De gemeente Brummen heeft samen met Bouwfonds, Roosdom Tijhuis en de Woningstichting Eerbeek in 2009 een structuurvisie opgesteld voor het centrum van Eerbeek waarin een aantrekkelijk en compact centrum met veel functies centraal staat. In de structuurvisie zijn de ruimtelijke en functionele aspecten en de verkeers- en parkeerproblematiek uitgewerkt. Het plan is een visie voor de lange termijn en geeft aan wat het eindresultaat in de loop der jaren zal zijn. In juli 2011 hebben de betrokken projectpartners  een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het plangebied waarmee het project definitief gerealiseerd zal gaan worden. Geplande looptijd: 10 jaren, Totaal investeringsniveau in de grondexploitatie: ca € 20 mln.

« Terug