Over IMRO

Vastgoedontwikkeling & Procesmanagement

IM-RO is sinds 2002 actief als bureau op het gebied van ruimtelijke ordening en gebieds- en vastgoedontwikkeling. Zo verzorgen wij voor een groot aantal opdrachtgevers het proces- en projectmanagement bij ruimtelijke ontwikkelingen. Ook vervaardigt IM-RO bestemmingsplannen, Projectbesluiten, ruimtelijke onderbouwingen en begeleiden wij RO-procedures. Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk overheden (gemeenten en provincies), woningcorporaties en projectontwikkelaars.

René Evers
Directeur

06 53 682 523
reneevers@im-ro.nl

Ing. Gonny (G.G.F.) Pothof-Boers
Procesmanager / Projectleider

06 83 084 899
gonnyboers@im-ro.nl

Ton (A.W.M.) ter Ellen
Procesmanager

06 51 922 792
tonterellen@im-ro.nl